UNESCO šola

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.
 
ASPnet - gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.
 
Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:
Učiti se, da bi vedeli!
Učiti se delati!
Učiti se bivati!
Učiti se živeti skupaj!
 
ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.
 

OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA V MREŽI UNESCO ASP

Leta 1997 smo se kot prva šola na Gorenjskem pridružili UNESCO mreži. Z večanjem mreže smo ob ustanovitvi središč prevzeli vlogo vodje središča za Gorenjsko. Trenutno koordiniramo 17 šol na Gorenjskem. Šola leži v Zgornjesavski dolini, pod vznožjem gora. Umeščenost v alpski svet predstavlja specifiko in stalnico šole. Težimo k tem, da so učenci aktivni v naravi, da razvijajo zavest o skrbi za naravo, da krepijo občutek pripadnosti življenskemu okolju in ga vrednotijo. To uresničujemo skozi UNESCO dejavnosti. Kot rdečo nit izvajamo projekt Gorniški tabor v Vratih s ciljem ohranjanjanaravne in kulturne dediščine gorništva. Dodali smo projekt Moja stran Mojstrane, ki je dodaten doprinos našemu kraju.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Pomembna nam je strpnost: strpnost med učenci, učitelji, starši; strpnost do drugih ljudi. Povezujemo se z različnimi organizacijami, društvi, šolami, otrokom omogočamo, da se srečujejo z ljudmi. Mednarodno sodelujemo z dvema šolama iz Srbije. 

Pri učencih razvijamo kritičnost in odprt pogled na svet. Stremimo k napredku - učnemu, osebnemu, strokovnemu - s tem, ko si zadajamo cilje in jih (včasih bolj, drugič morda malo manjuspešno) dosegamo. Kot vrhove na hribih. Pomemben je vsak korak.


Avgust 2022
Ned Pon Tor Sre Čet Pet Sob
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Aktualno

Seznam šolskih potrebščin za leto 2022/23

Povezava do aplikacije Moja Malica

Svetovalne vsebine za starše

  

 


         

 


             

 


 


Telefoni
tajništvo 04 580 99 00
ravnateljica 04 580 99 01
zbornica 04 580 99 02
svetovalna služba, knjižnica 04 580 99 03
specialna pedagoginja 04 580 99 04
vrtec 04 580 99 05
kuhinja 04 580 99 06

OSNOVNA ŠOLA
16. DECEMBRA MOJSTRANA

Alojza Rabiča 7
4281 Mojstrana

Fax: 04 580 99 10
e-naslov:
o-16decmojstr.kr@guest.arnes.siPrva slovenska odzivna osnovnošolska spletna stran 
2013

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.