Varna šolska pot


varna šolska pot
 

NAČRT VARNE ŠOLSKE POTI

Med aktivnostmi, ki potekajo v osnovnih šolah, v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora (SPV CP) in Policijske postaje Kranjska Gora, je ena najpomembnejših akcij »Varna pot v šolo in domov«. Pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Prav tako pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Zato z akcijo »Varna pot v šolo« opozarjamo vse voznike in druge udeležence v prometu, da se šolarji vračajo na šolske poti in morajo biti zato še posebej previdni. Vsako leto ob šolski poti postavimo opozorilne table »ŠOLSKA POT«, razdelimo pobarvanke in zgibanke o varni šolski poti učencem prvih in drugih razredov, otrokom, ki obiskujejo vrtec ter njihovim staršem.

Obveščamo vas, da smo pred začetkom šolskega leta pregledali šolske poti, preučili prometno signalizacijo ter izpeljali ustrezne ukrepe za umirjanje prometa. Prav tako bo tudi letos otroke iz oddaljenih krajev v šolo in domov vozil šolski avtobus po enakem režimu kot vsako leto.

Ob začetku šolskega leta pa smo izdelali Načrt varnih šolskih poti, s katerim vas želimo seznaniti o varni poti v šolo in domov ter vas opozoriti na najpogostejša nepravilna vedenja in nevarnosti. Načrt dobi vsak prvošolec.

Prve dni šolskega leta otroke na šolskih poteh v sodelovanju s SPV CP, Policijske postaje Kranjska Gora in šolsko prometne službe varujejo učenci prometniki v ožji okolici osnovne šole in vrtca, na prehodih za pešce in izpostavljenih mestih pa policisti, gasilci PGD Podkoren, Kranjska Gora, Dovje ter redarji Medobčinskega redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Vsi prvošolčki bodo prvi šolski dan prejeli rumene rutice, s katerimi ostale udeležence v prometu opozarjajo na začetnikev prometu. Staršem prvošolčkov pa je namenjena knjižica Prvi koraki v svetu prometa, v kateri so predstavljena osnovna pravila za pešce in načini učenja otrok obvladovanja varnega vedenja v prometu.

Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Zakon pravilih cestnega prometa pravi, da smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo.Viri:

- Javna agencija RS za varnost prometa,

- PP Kranjska Gora.


V naslednjih dneh:

- pobude, kritike in pohvale lahko pišete na spvcpkg@kranjska-gora.si

Načrt varne šolske poti izdelali:

- Roland BRAJIČ, vodja policijskega okoliša PP Kranjska Gora,

- Jure BERCE, vodja policijskega okoliša PP Kranjska Gora,

- Vesna JUS, OŠ 16. decembra Mojstrana, članica SPV CP občine Kranjska
Gora,

- Zdenka OVEN, OŠ J. Vandota Kranjska Gora, članica SPV CP občine
Kranjska Gora,

- Andrej GRILC, JP Komunala Kranjska Gora.

 

POTEK VARNIH ŠOLSKIH POTI


V ŠOLO IN DOMOV S ŠOLSKIM PREVOZOM:

- Iz smeri Podkuž, Belce, Dovjega, Zgornje Radovne imajo učenci organiziran šolski prevoz.


V ŠOLO IN DOMOV PO VARNI ŠOLSKI POTI:
  • Iz smeri Dovjega čez prehod za pešce, ki je na regionalni cesti I. reda, naprej po pločniku Gobele, ob levem robu ceste čez Požgančev most, naprej po Aljaževi ulici, nato ob desnem robu mimo križišča pri trgovini do prehoda za pešce, ki je pred šolo in do šole (nevaren prehod za pešce na regionalni cesti – vsak pešec mora za varen prehod čez cesto PRITISNITI TIPKO NA SEMAFORJU IN ŠELE OB ZELENI LUČI ZA PEŠCE ZAČETI PREČKATI VOZIŠČE ČEZ PREHOD ZA PEŠCE in nepregleden ovinek za Požgančevim mostom).
  • Iz Aljaževe ulice ob levem robu ceste, nato ob desnem robu mimo križišča pri trgovini do prehoda za pešce, ki je pred šolo in do šole.
  • Iz Delavske ulice ob levem robu ceste mimo blokov in čez prehod za pešce do šole.
  • Po ulici Alojza Rabiča ob levem robu ceste, nato do šole po pločniku.
  • Iz Kurirske poti po levi strani ceste, po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
  • Iz smeri Rosa po Triglavski cesti ob levem robu ceste do Slovenskega planinskega muzeja, nato po pločniku naprej do vrtca in do osnovne šole.
  • Iz smeri ulice Janeza Polde po levi strani ceste, po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
  • Iz smeri Zg. Radovne po Cesti v Radovno mimo Legata, po ulici Janeza Polde naprej po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
  • Iz smeri cerkve sv. Klemena v Mojstrani, po Savski cesti do hiše Klančnikov – Savska cesta 14, zatem levo naprej po Cesti v Radovno mimo Legata na ulico Janeza Polde, naprej po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).​
* apeliramo na starše, ki boste otroke vozili v šolo z motornim vozilom, da NE ustavljate in parkirate vozil pred osnovno šolo, temveč na ustreznih parkirnih površinah v okolici osnovne šole. Z upoštevanjem tega opozorila, boste pripomogli k večji varnosti vaših otrok.


 


Avgust 2022
Ned Pon Tor Sre Čet Pet Sob
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Aktualno

Seznam šolskih potrebščin za leto 2022/23

Povezava do aplikacije Moja Malica

Svetovalne vsebine za starše

  

 


         

 


             

 


 


Telefoni
tajništvo 04 580 99 00
ravnateljica 04 580 99 01
zbornica 04 580 99 02
svetovalna služba, knjižnica 04 580 99 03
specialna pedagoginja 04 580 99 04
vrtec 04 580 99 05
kuhinja 04 580 99 06

OSNOVNA ŠOLA
16. DECEMBRA MOJSTRANA

Alojza Rabiča 7
4281 Mojstrana

Fax: 04 580 99 10
e-naslov:
o-16decmojstr.kr@guest.arnes.siPrva slovenska odzivna osnovnošolska spletna stran 
2013

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.